Project factuursnelbetaald.nl wordt ontwikkeld met hulp van:

Subsidie van SNN en EU EFRO

project factuursnelbetaald.nl wordt mogelijk gemaakt met hulp van SNN en EU EFRO

Hoe helpen SNN en EU EFRO DienstenCRM?

DienstenCRM ontvangt subsidie van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en EU EFRO voor het ontwikkelen van een facturatieprogramma in de cloud welke vervolgens zal worden aangeboden aan bedrijven die behoefte hebben om hun facturen sneller betaald te krijgen.

Het doel is om een facturatieprogramma te ontwikkelen dat het mogelijk maakt voor bedrijven om hun facturatieproces zoveel mogelijk te automatiseren, meer inzicht verschaft in het betaalgedrag van klanten, betaalgedrag van klanten verbetert door middel van koppelingen met betaalproviders en het gemak vergroot waardoor er minder barrières zijn voor klanten om de factuur snel te betalen.

De subsidie maakt het mogelijk een dergelijk facturatieprogramma te ontwikkelen en bedrijven te helpen hun financiële positie te verbeteren.